Druhy závitníků

V tomto článku se seznámíme s druhy závitníků. Závitníky rozlišujeme dle jejich použití a to na strojní a ruční závitování. Také se rozeznávají dle stavby (geometrií) závitníku a dle aplikace (vnější a vnitřní závitování). 

Druhy závitníků a jejich použití:

Ruční sadové závitníky:

Sadové závitníky se používají se na vnitřní závitování pro výrobu nového závitu nebo k vyčištění či k opravě poškozeného závitu. Jedná se o nejběžněji používané závitníky. Už název nám řekne téměř vše, a to, že se používají na ruční závitování za pomocí vratidla či příslušného klíče na otáčení. Mají přímou drážkou a neměli by chybět téměř v žádné údržbářské, výrobní, či kutilské dílně. Bývají k dispozici v sadách, většinou po 3 kusech. Každý z nich má odlišnou náběhovou hranu. Na koncích závitníků (na stopce) bývají označené proužky, ty nám řeknou, který závitník použijeme při řezání jako první, nebo který vybereme na pročištění či k opravě. Velmi oblíbené jsou sady závitníků s těmito nástroji.

Strojní závitníky:

Strojní závitníky používáme v různých strojích CNC, stojanové vrtačky atd. Úřadují především ve výrobních halách a to díky vyšších rychlostí. Mají různou geometrií pro různé aplikace.

Geometrie drážek strojních závitníků:

Spirálová drážka: byli vyvinuty pro závitování slepých otvorů. Spirála slouží k vytahování třísek směrem nahoru.

Přímá drážka s lamačem třísky: byli vyvinuty na produktivní závitování průchozích otvorů. Třísky nám láme a vystřeluje z otvoru pryč. Drážka nám tady slouží pro lepší tok chladící kapaliny

Přímá drážka: univerzální použití, lze bez problémově závitovat průchozí otvory. Také je možné za určitých podmínek vzít na slepé otvory. (né moc hluboké)

Tvářecí závitníky:

Jedná se o strojní závitování za studena. Tvářecí závitníky nám závit neřežou, ale tváří. Výhoda těchto závitníků spočívá v delší životnosti a rychlejších řezných podmínek. Nejsou úplně vhodné na některé typy materiálů. 

Kruhové závitové očka

Závitové očko použijeme v případě vyřezání vnějšího závitu na oválných materiálech (kulatina, šrouby). Ovládají se také pomocí vratidla. Samozřejmě výrobci kulatin neřeží závit ručně, takže se dají používat i ve strojích.

Závitové frézy a závitové destičky:

V dnešní době lze závit frézovat. K tomu nám složí závitové frézy. Jednou frézou můžeme frézovat různé druhy závitů. Je potřeba k tomu mít výkonný stroj. 

Závitníky s vrtákem?

Ano, vrták se závitníkem je celkem běžná záležitost. Je to druh závitníku nebo vrtáku, který nám současně vyvrtá otvor a vyřeže závit v jednom pracovním cyklu, ale pozor! Používají se na tenké měkčí materiály.


Vnější závitování:

Vnějším závitováním se rozumí závitování na oválných materiálech nejčastěji kulatiny či šroubky (závitování mimo otvor)

Vnitřní závitování:

Vnitřním závitováním myslíme závitování ve vyvrtaných otvorech (uvnitř obrobku)